הליקובקטר פילורי

הליקובקטר פילורי הוא חיידק ה"מתגורר" בקיבה של בני האדם. חיידק זה נמצא בחברתנו קרוב לוודאי במשך אלפי שנים, אך הוא התגלה לראשונה על ידי שני חוקרים אוסטרליים רק בשנות ה-80 של המאה ה-20.ייחודו של חיידק זה נעוץ בעובדה שהוא החיידק היחיד המסוגל לשרוד בסביבה החומצית השוררת בקיבה. למעשה, החיידק נצמד לרירית הקיבה אך לא חודר לתוכה.מרבית האנשים משמשים רק נשאים של חיידק ההליקובקטר, כך שהחיידק יכול להתקיים אצלם במשך שנים, מבלי לגרום כל נזק.

אך אצל אחוז קטן של בני אדם, החיידק מתחיל "לעשות צרות'' בשלב מסוים של החיים.

הסיבה לשינוי ההתנהגות של החיידק איננה ידועה. חוקרים משערים שפעילותו הפתאומית יכולה להיות קשורה לסטרס נפשי, עישון, אלכוהול או תזונה לא מאוזנת.

אך ככל הנראה יש עוד גורמים נוספים, בלתי ידועים, המשפיעים על התעוררותו.


תסמינים נפוצים:


צרבת

כאבים ברום הבטן ו/בשכמה השמאלית עם הקרנה לגב

*יש לוודא שאכן מדובר בחיידק,כי תסמינים אלו יכולים גם לרמז,על בעיה לבבית

שלשולים

אי נוחות בטנית

נפיחות עייפות

*ההליקובקטור מונע ספיגה תקינה של B12.

תיאבון ירוד

השמנה - עקב עליה בהורמון הקורטיזול


עליה ברמות הסוכר, לחיידק יש מנגנון שמונע את כניסת הדם לתאים,על מנת להמשיך להיות ניזון מהסוכר שבדם,נמצאה קורלציה מחקרית בין סוכרת טייפ 2 לחיידק.


חשוב לציין כי אי טיפול בחיידק,יכול להוביל לסרטן הקיבה,עקב פציעה ממושכת של רירית הקיבה.היבט רגשי:

בקיבה ישנה אנרגיה אמהית,החיידק מתחבר לקיבה כמו עובר לאימו.

החיידק פעיל בעת מתח גבוה של האדם,תזונה לקויה,כמעין אנלוגיה לילד מפוחד מפני השינוי שהוא חווה.

יש פחד ורצון לביצוע השוכנים יחד באדם,פחד משול למים והרצון לאש,הפחד מנסה לכבות את הרצון ולהיצמד למוכר והידוע.

אדם זה עומד בפני שינוי או רצון עז לשינוי ופחדיו מבקשים ממנו להישאר במקומו ,כאם המגינה על עוברה,כך ניתן לראות את החיידק נאחז בקיבה.

הבנת הפחד ואפשור לרצון ,הינם חיוניים לאפשר לחיידק לחזור לשנתו .


כל רצונו של החיידק כרצונו של אותו אדם,להפוך את הפחד לדחףשילוב תזונה,תוספים ייעודיים ופתרון ההיבט הרגשי,מביאים להשקטת החיידק עד כדי היעלמותו בערכי הבדיקה.​